Eva Cállmin
Jag har lett grupper i personlig utveckling sedan 1980-talet. Mitt intresse och nyfikenhet inför det okända och människans potentialer har följt mig sedan jag var barn och fick mig tidigt att testa de flesta terapier och metoder för personligt växande. Exempel är utlevelseterapi, gestaltterapi, födelseprocessen,"inner child", andnings-bild-dansterapi, schamanism, "The Work" m.m. men också mer traditionella skolor.

Under hela 1980-talet hade jag möjligheten att få bo och arbeta som kroppsterapeut i Kalifornien, som då var ett Mecca för nya tidens metoder för självutforskning och det var också där som den Transpersonella psykologin fick sitt fäste.
1987-1990 gick jag en utbildning i Holotropisk Andning och Transpersonell Psykologi för Stanislav Grof, M.D. som första svensk och ledde sedan regelbundet andningsgrupper i över 15 år. Metoden Holotropisk Andning ligger mig fortfarande oerhört varmt om hjärtat och från hösten 2022 deltar jag som lärare i "Grof Breathwork Training and Psychedelic therapy", en 3 årig Transpersonell Psykoterapiutbildning som är en vidareutveckling av Holotropiska Andningsutbildningen.
Se www.gltnordic.org

1994 blev jag dipl. instruktör i Kundaliniyoga och meditation som jag sedan kontinuerligt fortbildat mig inom. Jag har också en Grundläggande Psykoterapiutbildning och vidareutbildning i gruppterapi, samt bred utbildning i olika massageformer som Trager och Yogamassage.
I över 10 år arbetade jag åt SIDA med krishantering och hösten 2010 gick jag en utbildning till Mindfulnessinstruktör och fick ännu ett verktyg för växande som komplement till klienternas terapeutiska processer.

Jag tar emot för individuella psykoterapisamtal samt ger holotropisk andning/Grof Breathwork, yoga och kroppsbehandlingar på Söder och i Stjärnsund där jag integrerar Mindfulness i alla behandlingar.

Ring 070 757 58 81 eller mejla info@holotropi.nu och boka tid med mig.

Tillbaks